ENGLISH-TAMIL DICTIONARY (தமிழ் அகராதி)

மாச்சில்

உதாரணம்


கொதிகலன்

உதாரணம்


உப்பங்கழி, காயல், கடற்கழி

உதாரணம்


பாலம்

உதாரணம்


பட்டைக் குறியிடு

உதாரணம்


இரட்டைக்கண்நோக்கி

உதாரணம்


தோணி, படகு

உதாரணம்


குச்சியம்/குச்சியங்கள்

உதாரணம்


குறும்பெட்டி

உதாரணம்


Bar

அருந்தகம்

உதாரணம்


கோல்மேசை

உதாரணம்


புறங்கூறல்

உதாரணம்


ரொட்டி

உதாரணம்


ஆலமரம்

உதாரணம்


விலைப்பட்டியல்

உதாரணம்


நிறுத்தான், நிறுத்தி

உதாரணம்


செங்கிழங்கு

உதாரணம்


இடவசதி, இடம் தருகை

உதாரணம்


புடையெழுத்து

உதாரணம்


வளிக்கூண்டு, வாயுக்கூண்டு, புகைக்கூண்டு

உதாரணம்


தோப்பி

உதாரணம்


குருதி நாடி, ரத்தக் குழாய்

உதாரணம்


கல்விக் கழகம்

உதாரணம்


சப்பாத்திக் கள்ளி


சுரைக்காய்

உதாரணம்


Bay

விரிகுடா

உதாரணம்


நீலமணி

உதாரணம்


சுருக்கம்

உதாரணம்


இரவல் வாங்கு, கடன் வாங்கு

உதாரணம்


மயில்துத்தம்

உதாரணம்


ஆழ்குழாய் கிணறு

உதாரணம்


பூப்பந்தாட்டம்

உதாரணம்


குளியல் தொட்டி

உதாரணம்


அவுரிநெல்லி

உதாரணம்


stomach - ‍ வயிறு, இரைப்பை

எல்லை

உதாரணம்


பந்து

உதாரணம்


கொப்புளச் சிப்பம்

உதாரணம்


எல்லை

உதாரணம்


மேல்மாடம், மேன்மாடம், உப்பரிகை

உதாரணம்


பொக்கிடு (வினை), பொக்கீடு

உதாரணம்


பட்டாளம்

உதாரணம்


மின்கலப்பி

உதாரணம்


சவ்வூடுபரவல்

பொ

பகுதி சவ்வூடு பரவு மென்படலம் வழியே மூலக்கூறுகளின் பரவல்; diffusion of molecules through a semipermeable membrane

சுழல்படை

உதாரணம்


ஐந்தொகை

உதாரணம்


தரகர்

உதாரணம்


அடிப்பந்தாட்டம்

உதாரணம்


வெளுப்புத் தூள், வெளிர்ப்புத் தூள்

உதாரணம்


புத்தகம்

உதாரணம்


தேக்கநிலை ஊதியம்

உதாரணம்


அலகு

உதாரணம்


அகண்டலைவரிசை இணைப்பு

உதாரணம்


வால்கோதுமை

உதாரணம்


கொல்லர்

உதாரணம்


வெடிகுண்டு

உதாரணம்


உப்புக்கண்டம்

உதாரணம்


நொறுங்கும், நொறுங்குமை

உதாரணம்


நாகப்பழம்

உதாரணம்


மெய்க்காப்பாளர்

உதாரணம்


கொல்லை, புறங்கடை, புழக்கடை

உதாரணம்


கத்திரிக்காய்

உதாரணம்


நாவிதன்

உதாரணம்


A

பெயரடை adj

திறமையுடைய‌, சக்தியுள்ள‌

உச்சரிப்பு ஏபிள்

பின்புறமாக‌, திடீரென‌

உச்சரிப்பு அபேக்

ACRE

இணையேர்

முகமையகம்

கீரிமீன் சாளை

பொ

பதகளிப்பு

ஒருவர் நெருக்கடிக்குள்ளாகின்ற அல்லது சங்கடமான சந்தர்ப்பங்களை முகம்கொடுக்க நேரிடும்போது ஏற்படும் சாதாரண மனநிலை எழுச்சியே பதகளிப்பு (Anxiety) எனப்படும்.

வாழ்க்கையில் ஏற்படும் மன அழுத்தத்தை உருவாக்கவல்ல சந்தர்ப்பங்களும் (குடும்பத்தில், தொழிலில், அல்லது அன்றாட வாழ்கையில் ஏற்படும் உறவுப்பிரச்சினைகள், அழுத்தங்கள்)

வினையடை adv

கொழுந்துவிட்டு எரிகின்ற‌, பிரகாசமான‌

உச்சரிப்பு எ பிளேஸ்

ACQUISITION

கையகப்படுத்தல்

முகவர்

விமானம் தாங்கி கப்பல்

வினைசொல் v

உறுதிக்கூறி கைவிடு, துற‌

உச்சரிப்பு அப்ஜூர்

ACORUS

வசம்பு

சொட்டூதி

வான் பார‌ப்ப‌ட்டி

பெயர்சொல்

இழிவான, பரிதாபகரமான, தாழ்வான‌

உச்சரிப்பு ஆப்ஜெக்ட்

தத்தெடுத்தல்

உதாரணம்


கணக்கர்

AEROGRAMME

வான்மடல்

வானூர்தி

பெயர்சொல்

திறன், திறமை, ஆற்றல்

உச்சரிப்பு எபிலிட்டி

குறுக்கம்

உதாரணம்


துணைக்கருவி

AEROBRIDGE

விமானப் பாலம், வான்பாலம்

காற்று வெற்றிடம்

வினைச்சொல்

உறுதியாக நில், பிின்பற்று

உச்சரிப்பு அபைட்

வெளிநாடு

AERIAL (ANTENNA)

AERIAL /ANTENNA

வானலை வாங்கி

மேலிருக்கும் சின்னமானது Audi நிறுவனத்தின் அடையாளச் சின்னமாகும். ஆடி ஏஜி (Audi AG) என்பது ஆடி அல்லது அவுடி என்ற வணிகப்பெயரில் கார்களைத் தயாரிக்கும் ஒரு செர்மானிய நிறுவனமாகும். இது வாக்ஸ்வேகன் குழுவில் ஒரு அங்கமாகும். ஆடி என்ற பெயர் இதன் நிறுவனரான ஆகஸ்ட் ஹார்ச்சின் குடும்பப்பெயரின் லத்தீன் மொழியாக்கத்தின் அடிப்படையில் வந்ததாகும். ஆடி என்ற வார்த்தைக்கு ஜெர்மன் மொழியில் “கவனி!” என்ற அர்த்தமாகும்.

ஆடியின் தலைமை அலுவலகம் இன்கோல்ஸ்டாட், பவேரியா, ஜெர்மனியில் உள்ளது.

Audi நிறுவனத்தின் இணையதளத்திற்குச் செல்லுங்கள்.
http://www.audi.com/

Audi AG is a German automobile manufacturer that designs, engineers, produces, markets and distributes automobiles. Audi oversees worldwide operations from its headquarters in Ingolstadt, Bavaria, Germany. Audi-branded vehicles are produced in nine production facilities worldwide.

The company name is based on the Latin translation of the surname of the founder, August Horch. "Horch", meaning "listen" in German, becomes "audi" in Latin. The four rings of the Audi logo each represent one of four car companies that banded together to create Audi's predecessor company, Auto Union. Audi's slogan is Vorsprung durch Technik, meaning "Advancement through Technology". Recently in the United States, Audi has updated the slogan to "Truth in Engineering". Audi is a member of the "German Big 3" luxury automakers, along with BMW and Mercedes-Benz, which are the three best-selling luxury automakers in the world.
Reference : From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Audiவானஞ்ல்

வினைச்சொல்

வெறு, வெறுப்புக் கொள்

உச்சரிப்பு அப்ஃபோர்

ஆட்கடத்தல்

ADVANCE

ADVANCE (MONEY)

முன்பணம், உளவாடம்

கற்றுக்குட்டி

பொ

கலையைப் பொழுது போக்காகப் பயில்பவர், பயில்முறைக் கலைஞர்

Ass

பிட்டம்

வி

மனிதனின் பின்புறத்தில் முதுகுக்குக் கீழ் இருக்கும் உட்காரும் பகுதி /தசை; மலம் கழிக்கும் துவாரம் இருக்கும் பகுதி;

Ass Hole; மலவாய்; மலவாயில்; மலத்துவாரம்; கழிவாய்;

காற்றினிமைத் திவலை

பெயர்ச்சொல்

தற்காலிக‌ ஒத்திவைப்பு, செயலிழந்த‌ நிலை

உச்சரிப்பு அபேய்யன்ஸ்

குறுக்கம்

© tamilgod.org  2012-2015

English - Tamil word's meaning references. English-Tamil dictionary.
English to Tamil Dictionary Index